در مورد فیلم، سریال یا هر مطلب دیگه مورد نظر خود را جستجو کنید

آیا حقوق پرستاران افزایش پیدا میکند؟

26 اردیبهشت 1400

آیا حقوق پرستاران افزایش پیدا می‌کند؟

رئیس سازمان نظام پرستاری:

به صورت ویژه و خاص فقط پرستاران افزایش حقوقی مستثنی از سایر کارکنان نداشتند.

به خاطر همین ما بحث فوق‌العاده خاص، فوق العاده سختی کار و بحث طرح تمام وقتی را برای آنها دنبال می‌کنیم؛ البته نه اینکه بگوییم افزایش ویژه به آنها داده شود، بلکه حقوق شان پایمال نشود؛ مانند پایمال شدن اضافه کاری‌هایشان.

برچسب‌ها: